Mediatorji

Bolgarija

V tem delu je predstavljen način iskanja mediatorjev v Bolgariji.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Kako lahko v Bolgariji najdete mediatorja?

Ministrstvo za pravosodje vodi centralni register mediatorjev,

ki vključuje:

  • osebne podatke o posameznikih, registriranih kot mediatorji (o izobraževanju, znanju jezikov in dodatnih kvalifikacijah s področja mediacije)
  • kontaktne podatke mediatorja (službeni naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte).

Poleg tega vodi ministrstvo za pravosodje register organizacij, ki smejo izvajati program usposabljanja za mediatorje.

Vnosi v register so opravljeni na podlagi:

  • zakona o mediaciji,
  • uredbe št. 2 z dne 15. marca 2007 (ki jo je sprejelo ministrstvo za pravosodje), v kateri so opredeljeni pogoji in postopek odobritve organizacij, ki izvajajo program usposabljanja za mediatorje, zahteve usposabljanja, postopek za vpis mediatorjev v centralni register, odvzem njihovega dovoljenja in črtanje iz centralnega registra, postopkovni predpisi in etična merila za izvajanje mediacije.

Je vpogled v bolgarski register mediatorjev brezplačen?

Vpogled v bolgarski centralni register mediatorjev je brezplačen prek spletne strani ministrstva za pravosodje. Posamezniki in organizacije, ki želijo biti vključeni na seznam organizacij, ki izvajajo program usposabljanja na področju mediacije, morajo plačati pristojbino.

Kako iskati mediatorja v Bolgariji?

Na spletni strani ministrstva za pravosodje je objavljen popoln seznam oseb, usposobljenih in pooblaščenih za izvajanje mediacije v Republiki Bolgariji. Mediatorje lahko iščete po stalnem prebivališču in področju mediacije (npr. mediacija v gospodarskih, poslovnih ali družinskih zadevah).

Objavljeni so kontaktni podatki, med drugim tudi telefonska številka in elektronski naslov, za dodatne informacije pa lahko stopite v stik z uradniki, ki so pristojni za register mediatorjev.

Zadnja posodobitev: 09/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.