Mediatorji

Bolgarija

V tem oddelku je pojasnjeno, kako lahko najdete mediatorja v Bolgariji.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Kako lahko najdete mediatorja v Bolgariji

Ministrstvo za pravosodje vodi centralni register mediatorjev.

Register vsebuje naslednje informacije:

  • osebne podatke o posameznikih, registriranih kot mediatorji, ki vključujejo podatke o izobrazbi, znanju jezikov in dodatnih kvalifikacijah s področja mediacije,
  • kontaktne podatke mediatorja – službeni naslov, telefonsko številko in elektronski naslov.

Ministrstvo za pravosodje poleg tega seznama vodi tudi seznam organizacij, ki so bile odobrene za izvajanje programov usposabljanja za mediatorje.

Vnosi v register in vpisi na seznam organizacij se opravijo na podlagi določb:

  • zakona o mediaciji,
  • uredbe št. 2 z dne 15. marca 2007 (ki jo je izdal minister za pravosodje), v kateri so opredeljeni pogoji in postopek odobritve organizacij, ki izvajajo programe usposabljanja za mediatorje, zahteve za mediatorje glede usposabljanja, postopek za vpis mediatorjev v centralni register mediatorjev, odvzem njihovega dovoljenja in črtanje iz centralnega registra ter postopkovni predpisi in etična pravila za izvajanje mediacije.

Ali je dostop do bolgarskega registra mediatorjev brezplačen?

Do bolgarskega centralnega registra mediatorjev lahko dostopate brezplačno na spletišču ministrstva za pravosodje. Posamezniki in organizacije, ki želijo biti vključeni na seznam organizacij, ki izvajajo programe usposabljanja na področju mediacijskih veščin, morajo plačati pristojbino.

Kako poiskati mediatorja v Bolgariji

Na spletni strani ministrstva za pravosodje je objavljen popoln seznam oseb, usposobljenih in pooblaščenih za izvajanje mediacije v Republiki Bolgariji. Mediatorje lahko iščete po organizaciji za usposabljanje, izobrazbi, znanju tujih jezikov in dodatnih zahtevah, ki so povezane s področjem mediacije (npr. mediacija na področju gospodarstva, podjetij ali družine).

Objavljeni so kontaktni podatki, med drugim tudi telefonska številka in elektronski naslov, prek katerih lahko stopite v stik z mediatorji ter pridobite vse dodane informacije, ki jih potrebujete.

Zadnja posodobitev: 29/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.