Mediatorji

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Na podlagi zakona o mediaciji (Narodne novine (NN; Uradni list Republike Hrvaške) št. 18/11) ter pravilnika o registru mediatorjev in standardih za akreditacijo mediacijskih ustanov in mediatorjev (Narodne novine št. 59/11) Ministrstvo za pravosodje vodi register mediatorjev.

Poišči mediatorja

Postopki izvensodne mediacije se že vrsto let zelo uspešno izvajajo v centrih za mediacijo hrvaške gospodarske zbornice, hrvaške obrtne zbornice, hrvaškega združenja delodajalcev in hrvaškega združenja za mediacijo, hrvaške odvetniške zbornice, hrvaškega zavarovalnega biroja in urada vlade Republike Hrvaške za socialno partnerstvo. Mediacija z izbranim mediatorjem ali mediatorko pa lahko poteka tudi zunaj navedenih centrov.

Zadnja posodobitev: 12/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.