Mediatorji

Češka

Ta oddelek vam bo v pomoč pri iskanju mediatorja v Češki republiki.

Vsebino zagotavlja
Češka

Kako najti mediatorja v Češki republiki?

Zakon o mediaciji je začel veljati leta 2012. Vzpostavil je javen seznam mediatorjev, na katerem so navedene vse osebe, pooblaščene za delovanje kot mediatorji. Seznam mediatorjev vodi Ministrstvo za pravosodje Češke republike.

Ali je dostop do češkega registra mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do češkega registra mediatorjev je brezplačen.

Kako najti mediatorja v Češki republiki?

Ministrstvo za pravosodje Češke republike seznam mediatorjev vodi v skladu z Zakonom št. 202/2012 o mediaciji.

Zadnja posodobitev: 09/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.