Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Mediatorji

Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo podatki o tem, kako najti mediatorja v Angliji in Walesu.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Kako najti mediatorja v Angliji in Walesu

Nacionalni spletni imenik za mediacijo

Civilnega mediatorja lahko najdete preko strani Civil Mediation online directory (Spletni imenik za mediacijo v civilnih zadevah), ki nudi informacije o:

  • mediaciji,
  • storitvah,
  • stroških.

Spletni imenik za mediacijo v civilnih zadevah je v lasti ministrstva za pravosodje, ki ga tudi upravlja.  Ponudniki storitev mediacije, ki so vpisani v imenik, imajo akreditacijo sveta za mediacijo v civilnih zadevah (Civil Mediation Council).

Spletni imenik za družinsko mediacijo

Namen spletnega imenika za družinsko mediacijo (Family Mediation Online Directory) je pomagati strankam pri navezovanju stikov z mediatorji v njihovi bližini. Stranke, ki so upravičene do pravne pomoči (financirane iz javnih sredstev), lahko za več informacij o mediatorjih v njihovi bližini poleg tega pokličejo telefonsko številko za pravno svetovanje, ki jo zagotavlja Community Legal Advice, na Telefon: 0845 3454345 Besedilni telefon: 0845 6096677, Pošljite sporočilo: „legalaid“ in svoje ime na številko 80010.  Svetovanje se zagotavlja tudi preko spletne svetovalne storitve Community Legal Advice.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do spletnega imenika za mediacijo v civilnih zadevah, spletnega imenika za družinsko mediacijo in spletišča Community Legal Advice je brezplačen.

Sorodne povezave

Spletni imenik za mediacijo v civilnih zadevah, spletni imenik za družinsko mediacijo, preverite, ali ste upravičeni do pravne pomočiCommunity Legal Advice,

Zadnja posodobitev: 20/04/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.