Mediatorji

Finska

Ta razdelek vam pomaga najti mediatorja na Finskem.

Vsebino zagotavlja
Finska

Kako najti mediatorja na Finskem

Finski inštitut za zdravje in socialno varstvo (THL) vzdržuje uradno spletno stran o mediaciji v kazenskih in civilnih zadevah.

Na tem spletišču so na voljo informacije o spravnem postopku (mediacija v kazenskih zadevah).

Na spletišču je na voljo tudi seznam uradov za mediacijo.

Ali je dostop do podatkovne zbirke o mediatorjih brezplačen?

Da, brezplačna sta tako dostop do informacij na spletišču o mediaciji v kazenskih in civilnih zadevah kot njihovo pridobivanje.

Kako poiskati mediatorja na Finskem

Iščete lahko na spletišču finskega inštituta za zdravje in socialno varstvo.

Sorodne povezave

Inštitut za zdravje in socialno varstvo

Zadnja posodobitev: 27/10/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.