Mediatorji

Nemčija

Ta stran vam bo pomagala pri iskanju mediatorja ali mediatorke v Nemčiji.

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Iskanje mediatorke ali mediatorja v Nemčiji

Stranke, ki si želijo mediatorske pomoči, trenutno podpirajo številna poklicna združenja.

Spodaj so našteta nekatera večja združenja:

Poleg tega so na voljo tudi zasebni, komercialni spletni seznami mediatork in mediatorjev, pri čemer imajo nekateri tudi iskanja, npr.

(brez zagotovila, da so spletišča na navedenih povezavah izčrpna, pravilna ali popolnoma posodobljena)

Celovit pregled mediacije v Nemčiji je na voljo na domači strani funfacije Deutsche Stiftung Mediation: https://stiftung-mediation.de/, in na njenem spletišču: https://streit-ende.de/

Ali je dostop do registra mediatorjev in mediatork brezplačen?

Da.

Iskanje mediatorke ali mediatorja v Nemčiji

Mediatorja ali mediatorko lahko iščete po imenu, kraju delovanja, strokovnem področju ali poštni številki.

Sorodne povezave

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Bundesverband Mediation e.V.

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Deutscher Anwaltverein

mediator-finden.de

Mediatorbase

Zadnja posodobitev: 17/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.