Mediatorji

Madžarska

Ta stran vsebuje informacije o tem, kako najti mediatorja na Madžarskem.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Kako najti mediatorja na Madžarskem

Register mediatorjev (közvetítők adatbázisa) je na voljo na spletni strani ministrstva za pravosodje (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Uporabnikom so na voljo naslednje splošne informacije:

  • splošne informacije o mediaciji,
  • informacije o mediatorjih,
  • informacije o pravnih osebah, ki zaposlujejo mediatorje,
  • naslovi, izobrazba, jezikovna znanja in strokovno področje mediatorjev ter okrožje, na območju katerega opravljajo dejavnost.

Na spletni strani so na voljo tudi obrazci za registracijo za mediatorje in pravne osebe, ki zaposlujejo mediatorje.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop je brezplačen in brez omejitev.

Kako iskati mediatorja na Madžarskem

Spletna stran vsebuje seznam mediatorjev in seznam pravnih oseb, ki zaposlujejo mediatorje. Mediatorje lahko iščete po imenu, jezikovnem znanju in okrožju delovanja. Pravne osebe lahko iščete po nazivu, okrožju in skrajšanem imenu.

Sorodne povezave

Spletna stran registra madžarskih mediatorjev (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Zadnja posodobitev: 28/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.