Mediatorji

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Irski institut za mediacijo (Mediators Institute of Ireland, MII) ima spletno podatkovno zbirko mediatorjev in mediatork za različna področja, kjer je morda potrebna njihova pomoč. To so na primer civilna in gospodarska mediacija, družinska, kmetijska, zavarovalniška, okoljska mediacija in mediacija v zdravstvenem varstvu.

Cilji MII so:

  • voditi sektor mediacije na državni ravni,
  • podpirati člane in članice pri zagotavljanju najboljše možne strokovne mediacije,
  • promovirati pozitivni vpliv, ki ga ima mediacija na irsko družbo, ter o tem obveščati javnost,
  • stalno spremljati in izboljševati usposabljanje mediatorjev in mediatork MII ter pravno urejati njihov status,
  • ohranjati najvišje strokovne standarde na vseh področjih delovanja,
  • prizadevanje za odličnost na področju mediacije in njeno spodbujanje.

Naslov

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontakt

Telefon: 01/6099190

e-naslov: info@themii.ie

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.