Mediatorji

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Trenutno ni na voljo javnega seznama mediatorjev.

Ministrstvo za pravosodje redno objavlja seznam mediacijskih organov, katerim pripadajo različni mediatorji.

Podrobnejše informacije o mediatorjih vsakega mediacijskega organa lahko dobite pri oddelku Ministrstva za pravosodje, ki je pristojen za nadzor teh organov. Nanj se lahko obrnete prek spletne strani Ministrstva (https://www.giustizia.it/giustizia).

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.