Mediatorji

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Seznam pooblaščenih mediatorjev je skupaj z njihovimi kontaktnimi podatki na voljo na spletišču sveta pooblaščenih mediatorjev. Mediatorja lahko izberete glede na:

  • področje dejavnosti,
  • regijo delovanja,
  • jezik.

Povezave

Svet pooblaščenih mediatorjev

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.