Mediatorji

Malta

Ta del portala vam bo pomagal najti mediatorja na Malti.

Vsebino zagotavlja
Malta

Kako najti mediatorja na Malti

Center za mediacijo Malte strankam zagotavlja seznam mediatorjev, ki jih je center ustrezno pooblastil. Bodisi v primeru prostovoljne mediacije bodisi v primeru mediacije, ki jo je centru odstopilo sodišče ali mu je bila odstopljena po zakonu, stranke v sporu izberejo mediatorja s seznama pooblaščenih mediatorjev, če je izbrana oseba sprejemljiva za vse stranke v sporu. Če se stranke ne sporazumejo glede mediatorja, ki bi bil sprejemljiv za vse, center za mediatorja imenuje osebo, ki je naslednja na seznamu pooblaščenih mediatorjev.

Pri družinski mediaciji lahko stranke sporazumno izberejo mediatorja s seznama oseb, ki jih je za ta namen imenoval minister za pravosodje (v tem primeru stranke same krijejo stroške mediacije), oziroma jim mediatorja po načelu rotacije določi sodišče, in sicer s seznama oseb, ki jih imenuje minister za pravosodje, da delujejo kot mediatorji, imenovani s strani sodišča (v tem primeru nagrade mediatorjev poravna sodno tajništvo civilnih in upravnih sodišč).

Elektronski register trenutno ne obstaja. Če želite več informacij, lahko obiščete ustrezno stran spletišča centra ali pa s centrom navežete stik prek sodnega tajnika na naslovu Centra za mediacijo Malte, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Sodnega tajnika lahko pokličete na številko +356 23279220 ali mu pišete na naslov info@mediation.mt.

Zadnja posodobitev: 28/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.