Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: finščina.
Swipe to change

Mediatorji

Nizozemska

Na tej strani boste izvedeli, kako najti mediatorja na Nizozemskem.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti mediatorja na Nizozemskem

Na Nizozemskem je več različnih (zasebnih) registrov mediatorjev. Ni zakonskih določb, ki bi zagotavljale kakovost. Pomemben je register, ki ga vodi nizozemska zveza mediatorjev (Metorsfederatie Nederland, MfN). Vodi se tudi mednarodni register ARS.

Zveza poleg tega ponuja nepristranske informacije in zagotavljanje kakovosti v zvezi z mediacijo in mediatorji na Nizozemskem. Mediatorji, registrirani v MFN, so primerno izobraženi in usposobljeni za delo kot mediatorji v skladu s pravili MfN o mediaciji (MfN-Mediationreglement). Zavezali so se, da bodo uporabljali sistem zagotavljanja kakovosti MfN. Pritožbe v zvezi z mediatorji MfN obravnava Fundacija za kakovost mediatorjev (Stichting Kwaliteit Mediators).

Odbor za pravno pomoč (Raad voor Rechtsbijstand) ima poseben register mediatorjev, ki smejo prevzeti zadeve v zvezi s pravno pomočjo.

Ali je dostop do podatkovne zbirke o mediatorjih brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kako poiskati mediatorja na Nizozemskem

Po registrih lahko iščete z različnimi iskalnimi kriteriji. Poiščete lahko na primer mediatorja, ki je strokovnjak na določenem področju, ali mediatorja, ki dela v določeni regiji.

Sorodne povezave

Nizozemska zveza mediatorjev

Register ARS

Fundacija za kakovost mediatorjev

Register odbora za pravno pomoč

Zadnja posodobitev: 20/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.