Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediatorji

Severna Irska

Severna Irska trenutno nima podatkovne zbirke mediatorjev.

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Kako najti mediatorja na Severnem Irskem

Severna Irska nima podatkovne zbirke mediatorjev. Vendar informacije o sistemih za reševanje sporov, ki jih je vzpostavilo Odvetniško združenje Severne Irske (Law Society of Northern Ireland), vsebujejo nekatere informacije o mediatorjih.

Sorodne povezave

Odvetniško združenje Severne Irske (Law Society of Northern Ireland)

Zadnja posodobitev: 16/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.