Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Mediators

Severna Irska

Currently Northern Ireland does not have a database of mediators.

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

How to find a mediator in Northern Ireland

Northern Ireland does not have a database of mediators. However, the following organisations provide a mediation service and can provide information on mediators.

Related Links

Law Society of Northern Ireland

The Bar of Northern Ireland

Family Mediation: Northern Ireland

Last update: 16/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.