Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Mediatorji

Poljska

Ta stran vam bo v pomoč pri iskanju mediatorja na Poljskem.

Vsebino zagotavlja
Poljska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti mediatorja na Poljskem

Seznam mediatorjev vodijo okrožna sodišča. Mediatorje (vključno z osebami s seznamov nevladnih organizacij v skladu z njihovimi statutarnimi nalogami in izobraževalnih zavodov) na seznam doda in jih z njega črta predsednik pristojnega okrožnega sodišča. Vendar zaradi delitve pristojnosti med regionalnimi in osrednjimi organi ni mogoče dostopati do osrednjega seznama mediatorjev.

Temeljne informacije o pravilih, postopkih in praktičnih vidikih mediacije na Poljskem so na voljo na spletni strani Mediacija na spletišču Ministrstva za pravosodje, ki jo to upravlja v sodelovanju s Svetom za alternativne načine reševanja sporov.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke mediatorjev je brezplačen.

Kako najti mediatorja na Poljskem?

Uporabite lahko sezname mediatorjev, ki jih sestavijo predsedniki okrožnih sodišč, oziroma storitve združenj za mediacijo ali posameznih mediatorjev. Informacije in kontaktni podatki so ponavadi na voljo na spletiščih zadevnih sodišč, združenj ali mediatorjev.

Zadnja posodobitev: 17/09/2014

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.