Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediatorji

Poljska

Ta oddelek vam bo v pomoč pri iskanju mediatorja na Poljskem.

Vsebino zagotavlja
Poljska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako poiskati mediatorja na Poljskem

Sezname ali registre institucij in oseb, pooblaščenih za vodenje postopkov mediacije, vodijo regionalna sodišča in so na voljo na njihovih spletnih straneh. Mediatorje, vključno z osebami s seznamov, ki jih sestavijo nevladne organizacije (v skladu s svojimi zakonsko predpisanimi nalogami) in izobraževalne ustanove, predsednik pristojnega regionalnega sodišča doda na sezname in jih z njih odstrani.

Praviloma so mediatorji specializirani za posebne vrste mediacije: mediacijo v civilnih zadevah (komercialna mediacija, družinska mediacija, delovno pravo itd.), mediacijo v kazenskih zadevah ali v zadevah, ki vključujejo mladoletnike.

Med mediatorji v civilnih zadevah so stalni mediatorji, uvrščeni na seznam, ki ga vodi predsednik pristojnega regionalnega sodišča.

Zaradi vrste veljavne pravne ureditve ni centralnega registra mediatorjev.

Osnovne informacije o pravilih, postopkih in praktičnih vidikih mediacije na Poljskem so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje o mediaciji.

Is access to the lists of mediators free of charge?

Yes, access to the lists of mediators is free of charge.

Kako poiskati mediatorja na Poljskem

You should use the lists of mediators drawn up by regional court presidents, or use the services of mediation centres or individual mediators. Information and contact details can usually be found on the website of the competent courts, centres or mediators.

Zadnja posodobitev: 10/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.