Mediatorji

Portugalska

Na tej strani so na voljo podatki o tem, kako najti mediatorja na Portugalskem.

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Mediatorji za konflikte, ki delajo v eni od javnih služb za mediacijo ali na sodiščih za spore majhne vrednosti (julgados de paz – mediatorji), morajo biti vpisani na sezname strokovnjakov, pooblaščenih za izvajanje mediacije. Vpis na sezname urejata ministrski izvedbeni odlok (Portaria) št. 282/2010 z dne 25. maja 2010 in ministrski izvedbeni odlok št. 283/2010 z dne 19. oktobra 2010.

Za urejanje javne mediacije je pristojen Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ), ki spada pod Ministrstvo za pravosodje. Čeprav DGPJ ne daje informacij o tem, kako najti mediatorja, objavlja sezname mediatorjev, ki so na voljo na naslovu:

Seznam družinskih mediatorjev

Seznam mediatorjev v delovnih sporih

Seznam mediatorjev v kazenskih zadevah

Seznam mediatorjev v okviru Julgados de Paz

Zadnja posodobitev: 18/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.