Mediatorji

Romunija

Ta del vam bo v pomoč pri iskanju mediatorja v Romuniji.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Kako najti mediatorja v Romuniji

V skladu s členom 12 Zakona 192/2006 so pooblaščeni mediatorji registrirani pri Zboru mediatorjev, ki ga je ustanovil in ga posodablja Svet za mediacijo in je redno objavljen v Delu I v romunskem Uradnem listu.

Zbor mediatorjev je prav tako dostopen na uradni spletni strani Sveta za mediacijo.

Spletna stran Sveta za mediacijo ponuja naslednje informacije:

 • zbor/seznam mediatorjev,
 • izdaja dovoljenja,
 • akreditacija,
 • spremembe,
 • zakonodaja,
 • informacije javnega značaja,
 • odločbe,
 • državni register poklicnih združenj mediatorjev,
 • povezave,
 • kontaktne informacije.

Informacije na spletni strani Sveta za mediacijo so dostopne od 2. novembra 2006.

Dodatne informacije, ki so dostopne na strani Zbora mediatorjev, vključujejo:

 • nevladno organizacijo, katere člani so mediatorji,
 • mediacijski program za usposabljanje, kjer so diplomirali,
 • tuj jezik, v katerem lahko vodijo mediacijo,
 • njihove kontaktne podatke.

Če se zanimate za rešitev spora z uporabo mediacije, se lahko obrnete na mediatorja. Zbor mediatorjev je prikazan na poslovnih prostorih sodišča in na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Zbor mediatorjev redno posodablja Svet za mediacijo, ki sporoča spremembe sodiščem, državnim in lokalnim vladnim organom in Ministrstvu za pravosodje.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da.

Kako iskati mediatorja v Romuniji?

Mediatorja lahko iščete z uporabo naslednjih kriterijev:

 • prvo črko imena mediatorja,
 • okrožjem, kjer je registriran njegov sedež.
Zadnja posodobitev: 10/06/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.