Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediatorji

Škotska

Ta stran vam pomaga pri iskanju mediatorja na Škotskem.

Vsebino zagotavlja
Škotska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti mediatorja na Škotskem

Škotska mreža za mediacijo (Scottish mediation network – SMN) upravlja Škotski register mediatorjev, to je neodvisen register mediatorjev in storitev mediacije, ki izpolnjujejo minimalne standarde za izvajanje mediacije na Škotskem. Te standarde določi neodvisni Odbor za standarde (Standards Board), določajo pa minimalno raven usposabljanja, izkušenj in rednega poklicnega izobraževanja.

Spletna stran poiščite mediatorja Škotske mreže za mediacijo zagotavlja brezplačen dostop do informacij o mediatorjih vseh vrst. Mediatorji posodabljajo podatke o svojem usposabljanju, rednem poklicnem izobraževanju in strokovnih področjih na tej strani vsaj enkrat letno.

Eden od ciljev Škotskega registra mediatorjev je strankam zagotoviti strokovno kakovost mediatorjev, ki jih izberejo, in sicer z zagotovitvijo, da mediatorji izpolnjujejo minimalne standarde. Mediatorji, ki so vpisani v Škotski register mediatorjev, se lahko imenujejo „Scottish Mediation Registered Mediator“ in poleg svojega imena uporabljajo logotip Škotskega registra mediatorjev.

Urad Škotske mreže za mediacijo upravlja tudi službo za pomoč pri mediaciji (Scottish Mediation Helpline), ki ljudem nudi nasvete in informacije o mediaciji in dostopu do nje. Škotska mreža za mediacijo lahko prek te službe za pomoč vzpostavi mediacije s pomočjo skupine mediatorjev iz Škotskega registra mediatorjev ali pa ljudi napoti na ustrezno službo za mediacijo.

Škotska mreža za mediacijo prav tako podpira in spodbuja postopek mediacije pri pritožbah, povezanih z nacionalnim zdravstvenim sistemom na Škotskem – to delo financira škotska vlada. Dodatne informacije o mediaciji in dostopu do nje so na voljo na spletni strani Škotske mreže za mediacijo.

Škotska vlada je izdala tudi knjižico – Reševanje sporov brez sodišča („Resolving Disputes without Going to Court“) – ki vsebuje nasvete o mediaciji in drugih načinih alternativnega reševanja sporov. Knjižico si lahko naložite s spletne strani škotske vlade.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke mediatorjev je brezplačen.

Pri iskanju mediatorja storite naslednje:

na spletno stran vstopite s klikom na povezavo Škotski register mediatorjev ali pa v iskalno vrstico vtipkajte naslov http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator. Nato sledite navodilom, da najdete mediatorja, ki vam najbolj ustreza.

Kontaktirajte Škotsko mrežo za mediacijo prek njene spletne strani, po pošti (18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK) ali po telefonu (+44 (0) 131 556 1221).

Sorodne povezave

Škotska mreža za mediacijo, Škotski register mediatorjevknjižica škotske vlade

Zadnja posodobitev: 05/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.