Mediatorji

Slovaška

Ta stran vam pomaga najti mediatorja na Slovaškem.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Kako najti mediatorja na Slovaškem

Slovaško podatkovno zbirko mediatorjev vodi in vzdržuje slovaško Ministrstvo za pravosodje in je dostopna samo v slovaščini.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkov o mediatorjih in prenos informacij je brezplačen.

Kako iskati mediatorja na Slovaškem

Obrnite se na spletno stran Ministrstva za pravosodje Slovaške republike  

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.