Mediatorji

Slovenija

Na tej strani boste izvedeli, kako najti mediatorja v Sloveniji.

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Kako najti mediatorja v Sloveniji

Ministrstvo za pravosodje Centralno evidenco mediatorjev, ki po Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov delujejo v programih ARS na sodiščih. Sezname mediatorjev, ki delujejo pod okriljem raznih nevladnih organizacij pa lahko najdete na njihovih splatnih straneh. Npr.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke mediatorjev je brezplačen.

Kako iskati mediatorja v Sloveniji

V Sloveniji je mogoče najti mediatorja na spletnih straneh:

Zadnja posodobitev: 23/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.