Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediatorji

Španija

Ta razdelek portala vam pomaga najti mediatorja v Španiji.

Vsebino zagotavlja
Španija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti mediatorja v Španiji

V skladu z zakonom št. 5/2012 o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah morajo imeti mediatorji uradno univerzitetno izobrazbo ali končano napredno poklicno usposabljanje ter specifično usposabljanje za izvajane mediacije, ki ga pridobijo z obiskovanjem enega ali več specifičnih tečajev, ki jih ponujajo ustrezno akreditirani zavodi. Te kvalifikacije morajo biti veljavne po vsej Španiji.

Zakoni in izvedbeni predpisi nekaterih avtonomnih skupnosti določajo zahtevano usposabljanje za družinsko mediacijo. Po splošnem pravilu morajo imeti mediatorji vsaj univerzitetno diplomo ter med 100 in 300 ur praktičnih tečajev na zadevnem področju.

Specifično usposabljanje za mediacijo običajno izvajajo univerze in poklicna združenja, npr. psihologi ali odvetniki.

Enotnega registra mediatorjev ni, specializirane mediatorje pa je mogoče najti na več načinov:

  • na kazenskem področju morata stranki zaprositi sodišče, naj imenuje mediatorja;
  • na področju zaposlovanja je mediatorja včasih mogoče izbrati s seznama mediatorjev ustreznega organa;
  • na družinskem področju mediatorja imenuje organizacija, ki sodeluje s sodiščem, čeprav lahko stranki uporabita tudi drugega kvalificiranega mediatorja;
  • stik z mediatorjem v družinskih zadevah je mogoče vzpostaviti prek različnih poklicnih združenj, ki vodijo register ali seznam mediatorjev (odvetniška združenja in poklicna združenja psihologov, socialnih delavcev in izvajalcev usposabljanj).

Do zdaj so vodenje teh seznamov od združenj zahtevale avtonomne skupnosti.

Ali je dostop do zbirk podatkov brezplačen?

Nacionalnega registra ni, dostop do seznamov združenj pa je brezplačen.

Kako poiskati mediatorja v Španiji

Državljani se lahko za informacije o registriranih mediatorjih obrnejo na zadevna poklicna združenja.

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.