Mediatorji

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Kako najti mediatorja na Švedskem?

Na spletišču švedskih sodišč je seznam oseb, ki so izrazile pripravljenost, da na sodiščih posredujejo v zadevah, v katerih lahko stranke sporazumno rešijo svoje spore. Seznam je pripravila švedska nacionalna sodna uprava. Na spletišču so na voljo tudi druge informacije o mediaciji.

Ali je dostop do seznama mediatorjev brezplačen?

Da.

Kako najti mediatorja na Švedskem?

Mediatorja lahko poiščete na spletišču švedskih sodišč.

Sorodna povezava

Švedska sodišča

Zadnja posodobitev: 12/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.