Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Poišči mediatorja - Belgija

Na tej strani portala lahko najdete mediatorja v Belgiji.

Kako najti mediatorja v Belgiji?

Če želite najti mediatorja v Belgiji, lahko obiščete naslednjo spletno stran:

Tam lahko najdete spodaj navedene informacije:

 • predstavitev mediacije
 • mediator
 • potek mediacije
 • po mediaciji
 • stroški mediacije
 • povezava na brošuro o mediaciji (PDF)
 • koristni naslovi in povezave.

Na spletni strani je tudi Kotiček za strokovnjake z naslednjimi  informacijami:

 • merila za akreditacijo mediatorjev,
 • smernice za predložitev vloge za pridobitev akreditacije za mediatorja po zakonu z dne 21. februarja 2005,
 • seznam prilog k vlogi za priznanje za mediatorja (Word)
 • osnovno in redno usposabljanje
 • kodeks ravnanja za akreditirane mediatorje
 • upravljanje pritožb.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.

Kako iskati mediatorja v Belgiji?

V Belgiji lahko mediatorja iščete na Povezava se odpre v novem oknuseznamu mediatorjev ali po naslednjih merilih:

 • okraj,
 • poklic,
 • področje dejavnosti,
 • jezik,
 • ime.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZvezna javna služba za pravosodje

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran z informacijami o mediaciji v Belgiji

Povezava se odpre v novem oknuSeznam mediatorjev

 

Zadnja posodobitev: 07/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Bolgarija

V tem delu je predstavljen način iskanja mediatorjev v Bolgariji.

Kako lahko v Bolgariji najdete mediatorja?

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje vodi Povezava se odpre v novem oknucentralni register mediatorjev,

ki vključuje:

 • osebne podatke o posameznikih, registriranih kot mediatorji (o izobraževanju, znanju jezikov in dodatnih kvalifikacijah s področja mediacije)
 • kontaktne podatke mediatorja (službeni naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte).

Poleg tega vodi ministrstvo za pravosodje register organizacij, ki smejo izvajati Povezava se odpre v novem oknuprogram usposabljanja za mediatorje.

Vnosi v register so opravljeni na podlagi:

 • zakona o mediaciji,
 • uredbe št. 2 z dne 15. marca 2007 (ki jo je sprejelo ministrstvo za pravosodje), v kateri so opredeljeni pogoji in postopek odobritve organizacij, ki izvajajo program usposabljanja za mediatorje, zahteve usposabljanja, postopek za vpis mediatorjev v centralni register, odvzem njihovega dovoljenja in črtanje iz centralnega registra, postopkovni predpisi in etična merila za izvajanje mediacije.

Je vpogled v bolgarski register mediatorjev brezplačen?

Vpogled v bolgarski centralni register mediatorjev je brezplačen prek spletne strani ministrstva za pravosodje. Posamezniki in organizacije, ki želijo biti vključeni na seznam organizacij, ki izvajajo program usposabljanja na področju mediacije, morajo plačati pristojbino.

Kako iskati mediatorja v Bolgariji?

Na spletni strani ministrstva za pravosodje je objavljen popoln seznam oseb, usposobljenih in pooblaščenih za izvajanje mediacije v Republiki Bolgariji. Mediatorje lahko iščete po stalnem prebivališču in področju mediacije (npr. mediacija v gospodarskih, poslovnih ali družinskih zadevah).

Objavljeni so kontaktni podatki, med drugim tudi telefonska številka in elektronski naslov, za dodatne informacije pa lahko stopite v stik z uradniki, ki so pristojni za register mediatorjev.

Zadnja posodobitev: 09/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Češka

Ta stran portala je v pomoč pri iskanju mediatorja v Češki republiki.

Kako najti mediatorja ali poravnalca v Češki republiki?

Kontaktne podatke mediatorjev in poravnalcev, ki delajo v Češki republiki, lahko najdete na različnih spletnih straneh, tako da kot izraz za iskanje vnesete "mediacija". Seznam mediatorjev in poravnalcev, ki so člani Češkega združenja mediatorjev, je na voljo na spletni strani tega združenja. Seznam mediatorjev, poravnalcev in odvetnikov je objavljen na spletni strani Češkega odvetniškega združenja, kontaktni podatki pa so na voljo tudi na spletni strani Združenja Češke republike za postopke arbitraže in mediacije. Kontaktni podatki Službe Češke republike za pogojno kazen in poravnavanje, ki deluje v pristojnosti ustreznih okrožnih sodišč, so na voljo na spletni strani te službe. Kmalu naj bi bil objavljen seznam mediatorjev, registriranih na podlagi Zakona št. 202/2012 o mediaciji, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje Češke republike.

Ali je dostop do češkega registra mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do registra mediatorjev je brezplačen.

Kako najti mediatorja ali poravnalca v Češki republiki?

Kontaktne podatke mediatorjev in poravnalcev, ki delajo v Češki republiki, lahko najdete na različnih spletnih straneh, tako da kot izraz za iskanje vnesete "mediacija".

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Danska

Informacije, kako najti mediatorja na Danskem, trenutno niso na voljo.

Zadnja posodobitev: 07/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Nemčija

Ta stran vam pomaga najti mediatorja v Nemčiji.

Kako najti mediatorja v Nemčiji

Trenutno obstajajo številna strokovna združenja za podporo strankam, ki potrebujejo mediatorja.

Spodaj so našteta nekatera večja združenja:

Ali je dostop do nemške podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da.

Kako iskati mediatorja v Nemčiji

Mediatorja lahko poiščete po imenu, sedežu delovanja, področju dela ali poštni številki.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZvezno delovno združenje za družinsko mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuZvezno združenje za mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuZvezno združenje za mediacijo v gospodarskih in delovnih sporih

Povezava se odpre v novem oknuCenter za mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuDelovno združenje za mediacijo pri Zvezi nemških odvetnikov

Zadnja posodobitev: 29/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Poišči mediatorja - Estonija

Ta razdelek vam bo v pomoč pri iskanju mediatorja v Estoniji.

Estonija trenutno nima splošnega spletišča ali zbirke podatkov o mediatorjih. V skladu z zakonom o spravnem postopku lahko kot spravni posredovalec deluje vsak, ki izpolnjuje zahteve tega zakona. Država ne spremlja dejavnosti spravnih posredovalcev.

V skladu z zakonom o spravnem postopku je spravni posredovalec lahko:

 1. fizična oseba, ki ji stranke zaupajo opravljanje spravnega postopka in ki jo prosijo za pomoč pri reševanju spora, spravni posredovalec lahko dejavnost opravlja prek pravne osebe, s katero je v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju,
 2. odvetnik – seznam članov estonske odvetniške zbornice je na voljo na njenem Povezava se odpre v novem oknuspletišču,
 3. notar – seznam notarskih pisarn je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču notarske zbornice,
 4. v primeru, določenem v zakonu o spravnem postopku, državni ali lokalni spravni organ.

Nekatere spore glede avtorskih pravic (glej Povezava se odpre v novem oknuzakon o avtorskih pravicah) rešuje odbor strokovnjakov za avtorske pravice v vlogi spravnega posredovalca. Ta odbor deluje v okviru ministrstva za pravosodje.

Čeprav koncept „varuha človekovih pravic“ ni uporabljen v zakonu o pravosodnem kanclerju, pravosodni kancler opravlja tudi naloge varuha človekovih pravic, ko spremlja, ali vladna telesa spoštujejo temeljne človekove pravice in svoboščine ter načela dobrega upravljanja, in ko spremlja delovanje lokalnih uprav, pravnih oseb javnega prava in subjektov zasebnega prava pri njihovem opravljanju javnih funkcij. Pravosodni kancler od leta 2011 opravlja tudi naloge varuha otrokovih pravic v skladu s členom 4 Konvencije o otrokovih pravicah. Več informacij je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču pravosodnega kanclerja.

Za reševanje kolektivnih delovnih sporov je pristojen javni spravni posredovalec. Več informacij o tem je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču.

Obrnete se lahko tudi na naslednje nevladne organizacije:

 • Povezava se odpre v novem oknuEstonsko združenje mediatorjev zagotavlja informacije v estonščini in angleščini. Kontaktna oseba je Povezava se odpre v novem oknuAnneli Liivamägi.
 • Povezava se odpre v novem oknuEstonska zveza za otrokovo korist je neprofitna organizacija, ki podpira otrokove pravice. Med drugim svetuje staršem, ki se želijo ločiti ali razvezati, ter jih spodbuja, naj se obrnejo na storitve spravnih posredovalcev in tako zaščitijo korist otrok. Zveza je že večkrat priredila usposabljanje na področju družinske mediacije.
 • Povezava se odpre v novem oknuEstonska zavarovalniška zveza je ustanovila institut mediatorja za področje zavarovanj, ki obravnava spore med zavarovanci in zavarovalnicami ali zavarovalnimi posredniki.
Zadnja posodobitev: 17/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Irska

Irska nima podatkovne zbirke mediatorjev, vendar lahko mediatorje za različna pravna področja najdete v posvetovanju z naslednjimi zasebnimi organi.

Glej „Mediacija na Irskem“

Zadnja posodobitev: 17/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Grčija

Ta stran je v pomoč pri iskanju mediatorja v Grčiji.

Kako najti mediatorja v Grčiji

Te informacije so naš odgovor v zvezi z mediacijo v Grčiji.

Kot je navedeno, so preglednice uradnih mediatorjev in organizacij za usposabljanje mediatorjev na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice.

Poleg tega so na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuvaruha pravic potrošnikov splošni javnosti na voljo informacije o alternativnem reševanju potrošniških sporov.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do zgoraj navedenih spletnih strani je brezplačen.

Uporabne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice

Povezava se odpre v novem oknuVaruh pravic potrošnikov

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za delo in socialno varnost

Povezava se odpre v novem oknuGrški center za mediacijo in arbitražo

Zadnja posodobitev: 18/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Španija

Ta razdelek portala vam pomaga najti mediatorja v Španiji.

Kako najti mediatorja v Španiji

V skladu z zakonom št. 5/2012 o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah morajo imeti mediatorji uradno univerzitetno izobrazbo ali končano napredno poklicno usposabljanje ter specifično usposabljanje za izvajane mediacije, ki ga pridobijo z obiskovanjem enega ali več specifičnih tečajev, ki jih ponujajo ustrezno akreditirani zavodi. Te kvalifikacije morajo biti veljavne po vsej Španiji.

Zakoni in izvedbeni predpisi nekaterih avtonomnih skupnosti določajo zahtevano usposabljanje za družinsko mediacijo. Po splošnem pravilu morajo imeti mediatorji vsaj univerzitetno diplomo ter med 100 in 300 ur praktičnih tečajev na zadevnem področju.

Specifično usposabljanje za mediacijo običajno izvajajo univerze in poklicna združenja, npr. psihologi ali odvetniki.

Enotnega registra mediatorjev ni, specializirane mediatorje pa je mogoče najti na več načinov:

 • na kazenskem področju morata stranki zaprositi sodišče, naj imenuje mediatorja;
 • na področju zaposlovanja je mediatorja včasih mogoče izbrati s seznama mediatorjev ustreznega organa;
 • na družinskem področju mediatorja imenuje organizacija, ki sodeluje s sodiščem, čeprav lahko stranki uporabita tudi drugega kvalificiranega mediatorja;
 • stik z mediatorjem v družinskih zadevah je mogoče vzpostaviti prek različnih poklicnih združenj, ki vodijo register ali seznam mediatorjev (odvetniška združenja in poklicna združenja psihologov, socialnih delavcev in izvajalcev usposabljanj).

Do zdaj so vodenje teh seznamov od združenj zahtevale avtonomne skupnosti.

Ali je dostop do zbirk podatkov brezplačen?

Nacionalnega registra ni, dostop do seznamov združenj pa je brezplačen.

Kako poiskati mediatorja v Španiji

Državljani se lahko za informacije o registriranih mediatorjih obrnejo na zadevna poklicna združenja.

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Poišči mediatorja - Francija

Francija trenutno nima zbirke podatkov o mediatorjih.

Zadnja posodobitev: 17/09/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Italija

Trenutno ni na voljo javnega seznama mediatorjev.

Ministrstvo za pravosodje redno objavlja seznam mediacijskih organov, katerim pripadajo različni mediatorji.

Podrobnejše informacije o mediatorjih vsakega mediacijskega organa lahko dobite pri oddelku Ministrstva za pravosodje, ki je pristojen za nadzor teh organov. Nanj se lahko obrnete prek spletne strani Ministrstva (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.giustizia.it/).

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Ciper

Kako najti mediatorja na Cipru

Obiščite mediacijo na Cipru.

Zadnja posodobitev: 23/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Latvija

Prosimo, oglejte si spletno stran za mediacijo za Povezava se odpre v novem oknukontaktne podatke nevladnih mediacijskih organizacij v Latviji.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMediacija v Latviji

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Litva

V Litvi ni centraliziranega telesa za mediacijo. Ko se bo v nacionalni sistem prenesla Direktiva 2008/52/ES, se bo delo na tem področju začelo.

Kako najti mediatorja v Litvi

V Litvi je možna sodna in izvensodna mediacija. Storitve izvensodne mediacije običajno zagotavljajo odvetniki.

Sodna mediacija je postopek reševanja sporov, katerega namen je pomagati strankam v civilnih zadevah, da na miren način rešijo spor s posredovanjem enega ali več mediatorjev (posrednikov).

Sodno mediacijo izvajajo mediatorji. To so posebej usposobljeni sodniki, sodni uradniki ali druge ustrezno kvalificirane osebe, katerih imena so navedena na Povezava se odpre v novem oknuseznamu sodnih mediatorjev. Sodni svet je na sestanku 28. januarja 2011 sprejel stališče, da se lahko sodna mediacija v civilnih postopkih uporablja na vseh litovskih Povezava se odpre v novem oknusodiščih in da mora biti ta storitev na voljo ne glede na regijo.

Sodna mediacija je brezplačna storitev. Poleg tega se z odločitvijo za reševanje civilnega spora z uporabo sodne mediacije prihrani veliko časa in napora, ki bi ju sicer zahteval sodni postopek. Prihrani pa se tudi denar, saj se lahko povrne 75 % sodnih taks, kadar se sodna mediacija konča s sporazumno rešitvijo.

Predlog za predložitev civilne zadeve v sodno mediacijo lahko da predsedujoči sodnik. Željo, da se to stori, lahko izrazi vsaka stranka v postopku. Pri predložitvi spora v sodno mediacijo sodnik strankama pojasni koncept postopka sodne mediacije. O imenovanju ali zamenjavi mediatorja odloča predsednik sodišča, vodja oddelka za civilne zadeve ali sodnik, ki ga onadva imenujeta. Po potrebi se lahko imenujeta dva mediatorja. Pri imenovanju mediatorja je treba upoštevati mnenje strank pri vložitvi zahteve oziroma soglašanju s predložitvijo zadeve v sodno mediacijo.

V sodni mediaciji lahko sodelujejo le stranke v postopku, tretje osebe in njihovi zastopniki. Na zahtevo ali s soglasjem katere koli stranke lahko sodelujejo tudi druge osebe, katerih udeležba lahko prispeva k rešitvi spora. O postopkih sodne mediacije se ne vodi zapisnik.

Postopek sodne mediacije se lahko konča, če stranki dosežeta dogovor o sporazumni rešitvi spora in podpišeta sodno poravnavo, ki jo nato odobri predsedujoči sodnik.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Poišči mediatorja - Luksemburg

Ta stran vam pomaga pri iskanju mediatorja v Luksemburgu.

Kako najti mediatorja v Luksemburgu ?

Register mediatorjev upravljajo naslednje zasebne organizacije :

Ali je dostop do zbirke podatkov o mediatorjih brezplačen ?

Da, dostop do registra mediatorjev je brezplačen.

Kako iskati mediatorja v Luksemburgu ?

Iščete lahko na seznamu mediatorjev, ki ga upravljata naslednji zasebni organizaciji :

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuLuksemburško združenje za mediacijo in akreditirane mediatorje

Povezava se odpre v novem oknuCenter za mediacijo luksemburške odvetniške zbornice

Povezava se odpre v novem oknuCenter za mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuCenter za socialno-družinsko mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 20/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Madžarska

Ta stran vsebuje informacije o tem, kako najti mediatorja na Madžarskem.

Kako najti mediatorja na Madžarskem

Povezava se odpre v novem oknuRegister mediatorjev (közvetítők adatbázisa) je na voljo na spletni strani ministrstva za pravosodje (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Uporabnikom so na voljo naslednje splošne informacije:

 • splošne informacije o mediaciji,
 • informacije o mediatorjih,
 • informacije o pravnih osebah, ki zaposlujejo mediatorje,
 • naslovi, izobrazba, jezikovna znanja in strokovno področje mediatorjev ter okrožje, na območju katerega opravljajo dejavnost.

Na spletni strani so na voljo tudi obrazci za registracijo za mediatorje in pravne osebe, ki zaposlujejo mediatorje.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop je brezplačen in brez omejitev.

Kako iskati mediatorja na Madžarskem

Spletna stran vsebuje seznam mediatorjev in seznam pravnih oseb, ki zaposlujejo mediatorje. Mediatorje lahko iščete po imenu, jezikovnem znanju in okrožju delovanja. Pravne osebe lahko iščete po nazivu, okrožju in skrajšanem imenu.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran registra madžarskih mediatorjev (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Zadnja posodobitev: 28/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Malta

Ta del portala vam pomaga najti mediatorja na Malti.

Kako najti mediatorja na Malti

Center za mediacijo Malte strankam zagotavlja seznam mediatorjev, ki jih je center ustrezno pooblastil. Bodisi v primeru prostovoljne mediacije bodisi v primeru, ki ga je na center napotilo sodišče, stranke v sporu izberejo mediatorja s seznama pooblaščenih mediatorjev, pod pogojem, da je izbrana oseba sprejemljiva za vse stranke v sporu. Če se stranke ne strinjajo glede izbire vzajemno sprejemljivega mediatorja, bo center za mediatorja imenoval osebo, ki je naslednja na seznamu pooblaščenih mediatorjev.

Pri družinski mediaciji lahko stranke soglasno izberejo mediatorja s seznama oseb, ki jih je za ta namen imenoval minister, pristojen za pravosodje, in v tem primeru stranke same krijejo stroške mediacije; ali pa mediatorja določi sodišče, po načelu rotacije, s seznama oseb, ki jih imenuje isti minister, da delujejo kot mediatorji, imenovani s strani sodišča; v tem primeru pristojbine mediatorjev poravnajo sodno tajništvo, civilna in upravna sodišča.

Trenutno še ni elektronskega registra mediatorjev. V primeru poizvedb pa se lahko na Center za mediacijo obrnete prek sodnega tajnika na naslovu Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Sodnega tajnika lahko pokličete na številko +356 21231833 ali mu pišete na e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@mediationmalta.org.mt.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Nizozemska

Ta del vam bo v pomoč pri iskanju mediatorja na Nizozemskem.

Kako najti mediatorja na Nizozemskem

Povezava se odpre v novem oknuNizozemski inštitut za mediacijo (Nederlands Mediation Instituut – NMI) vzdržuje javno dostopno podatkovno zbirko, ki vsebuje podatke o vseh kvalificiranih mediatorjih. Prav tako nudi neodvisne informacije in zagotavljanje kakovosti glede mediacije in mediatorjev po vsej državi.

Mediatorji, ki so registrirani pri NMI, so usposobljeni in kvalificirani za opravljanje dela mediatorja v skladu z mediacijskimi predpisi NMI ter obvezani sistemu zagotavljanja kakovosti NMI.

Register mediatorjev NMI si lahko ogledate, kadarkoli želite.

Ali je dostop do registra mediatorjev brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kako iskati mediatorja na Nizozemskem

V registru lahko iščete z uporabo različnih iskalnih kriterijev. Iščete lahko na primer mediatorja z določenim strokovnim znanjem ali mediatorja, ki dela na določenem področju.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuNizozemski inštitut za mediacijo

Zadnja posodobitev: 29/11/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Avstrija

Ta stran vam pomaga pri iskanju mediatorja v Avstriji.

Kako najti mediatorja v Avstriji

Avstrijsko Zvezno ministrstvo za pravosodje vzdržuje seznam registriranih mediatorjev, ki izpolnjujejo pravne in formalne pogoje.

V ta namen je bila vzpostavljena Povezava se odpre v novem oknuspletna stran, ki je dostopna tudi s Povezava se odpre v novem oknuspletne strani Ministrstva za pravosodje.

Spletna stran vsebuje:

 • seznam mediatorjev,
 • seznam organizacij, ki usposabljajo mediatorje, in
 • seznam o programih usposabljanja.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Spletna stran je brezplačno dostopna javnosti.

Kako iskati mediatorja v Avstriji

Na spletni strani se po seznamu mediatorjev lahko išče po:

 • imenu,
 • poštni številki,
 • deželi.

Mediatorje lahko iščete po naslednjih iskalnih kriterijih:

 • ime in priimek,
 • poštna številka,
 • dežela,
 • država,
 • strokovno področje delovanja.

Iskalne kriterije lahko tudi združite.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMediatorji v Avstriji

Zadnja posodobitev: 30/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Poišči mediatorja - Poljska

Ta stran vam bo v pomoč pri iskanju mediatorja na Poljskem.

Kako najti mediatorja na Poljskem

Seznam mediatorjev vodijo okrožna sodišča. Mediatorje (vključno z osebami s seznamov nevladnih organizacij v skladu z njihovimi statutarnimi nalogami in izobraževalnih zavodov) na seznam doda in jih z njega črta predsednik pristojnega okrožnega sodišča. Vendar zaradi delitve pristojnosti med regionalnimi in osrednjimi organi ni mogoče dostopati do osrednjega seznama mediatorjev.

Temeljne informacije o pravilih, postopkih in praktičnih vidikih mediacije na Poljskem so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMediacija na spletišču Ministrstva za pravosodje, ki jo to upravlja v sodelovanju s Svetom za alternativne načine reševanja sporov.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke mediatorjev je brezplačen.

Kako najti mediatorja na Poljskem?

Uporabite lahko sezname mediatorjev, ki jih sestavijo predsedniki okrožnih sodišč, oziroma storitve združenj za mediacijo ali posameznih mediatorjev. Informacije in kontaktni podatki so ponavadi na voljo na spletiščih zadevnih sodišč, združenj ali mediatorjev.

Zadnja posodobitev: 17/09/2014

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Portugalska

Na tej strani so na voljo podatki o tem, kako najti mediatorja na Portugalskem.

Kako najti mediatorja na Portugalskem

Generalni direktorat za pravosodno politiko (GDPP) ne zagotavlja javno dostopnih informacij v zvezi z neposrednim iskanjem mediatorjev. Če so potrebne javne storitve mediacije, veljavna nacionalna zakonodaja določa, da mora biti mediator za vodenje zadevnega primera samodejno izbran z ustreznih seznamov mediatorjev.

Na spletni strani GDPP so navedene informacije o mediaciji, arbitražnih postopkih, institucionalni arbitraži in mirovnih sodiščih (Julgados de Paz).

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke mediatorjev je brezplačen.

Zgodovina podatkovne zbirke mediatorjev

Podatki na spletni strani GDPP so na voljo od oktobra 2008.

Koristne povezave

Povezava se odpre v novem oknuGeneralni direktorat za pravosodno politiko

Zadnja posodobitev: 15/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Romunija

Ta del vam bo v pomoč pri iskanju mediatorja v Romuniji.

Kako najti mediatorja v Romuniji

V skladu s členom 12 Zakona 192/2006 so pooblaščeni mediatorji registrirani pri Zboru mediatorjev, ki ga je ustanovil in ga posodablja Svet za mediacijo in je redno objavljen v Delu I v romunskem Uradnem listu.

Zbor mediatorjev je prav tako dostopen na uradni spletni strani Povezava se odpre v novem oknuSveta za mediacijo.

Spletna stran Sveta za mediacijo ponuja naslednje informacije:

 • zbor/seznam mediatorjev,
 • izdaja dovoljenja,
 • akreditacija,
 • spremembe,
 • zakonodaja,
 • informacije javnega značaja,
 • odločbe,
 • državni register poklicnih združenj mediatorjev,
 • povezave,
 • kontaktne informacije.

Informacije na spletni strani Sveta za mediacijo so dostopne od 2. novembra 2006.

Dodatne informacije, ki so dostopne na strani Povezava se odpre v novem oknuZbora mediatorjev, vključujejo:

 • nevladno organizacijo, katere člani so mediatorji,
 • mediacijski program za usposabljanje, kjer so diplomirali,
 • tuj jezik, v katerem lahko vodijo mediacijo,
 • njihove kontaktne podatke.

Če se zanimate za rešitev spora z uporabo mediacije, se lahko obrnete na mediatorja. Zbor mediatorjev je prikazan na poslovnih prostorih sodišča in na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Zbor mediatorjev redno posodablja Svet za mediacijo, ki sporoča spremembe sodiščem, državnim in lokalnim vladnim organom in Ministrstvu za pravosodje.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da.

Kako iskati mediatorja v Romuniji?

Povezava se odpre v novem oknuMediatorja lahko iščete z uporabo naslednjih kriterijev:

 • prvo črko imena mediatorja,
 • okrožjem, kjer je registriran njegov sedež.
Zadnja posodobitev: 10/06/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Slovenija

Na tej strani boste izvedeli, kako najti mediatorja v Sloveniji.

Kako najti mediatorja v Sloveniji

Ministrstvo za pravosodje Povezava se odpre v novem oknuCentralno evidenco mediatorjev, ki po Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov delujejo v programih ARS na sodiščih. Sezname mediatorjev, ki delujejo pod okriljem raznih nevladnih organizacij pa lahko najdete na njihovih splatnih straneh. Npr.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke mediatorjev je brezplačen.

Kako iskati mediatorja v Sloveniji

V Sloveniji je mogoče najti mediatorja na spletnih straneh:

Zadnja posodobitev: 23/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Slovaška

Ta stran vam pomaga najti mediatorja na Slovaškem.

Kako najti mediatorja na Slovaškem

Slovaško podatkovno zbirko mediatorjev vodi in vzdržuje slovaško Ministrstvo za pravosodje in je dostopna samo v slovaščini.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkov o mediatorjih in prenos informacij je brezplačen.

Kako iskati mediatorja na Slovaškem

Obrnite se na spletno stran Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje Slovaške republike  

Zadnja posodobitev: 18/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Finska

Ta stran vam pomaga pri iskanju mediatorja na Finskem.

Kako najti mediatorja na Finskem

Na Finskem je Nacionalni inštitut za zdravje in socialno skrbstvo (THL) odgovoren za uradno spletno stran Povezava se odpre v novem oknuMediacije v kazenskih in civilnih zadevah.

Na spletni strani najdete informacije o poravnavi (mediaciji v kazenskih zadevah).

Prav tako najdete Povezava se odpre v novem oknuseznam uradov za mediacijo.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop in prenos informacij s spletne strani Povezava se odpre v novem oknuMediacije v kazenskih in civilnih zadevah je brezplačen.

Kako iskati mediatorja na Finskem

Iščete lahko na spletni strani Nacionalnega inštituta za zdravje in socialno skrbstvo.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni inštitut za zdravje in socialno skrbstvo

Zadnja posodobitev: 03/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči mediatorja - Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo podatki o tem, kako najti mediatorja v Angliji in Walesu.

Kako najti mediatorja v Angliji in Walesu

Nacionalni spletni imenik za mediacijo

Civilnega mediatorja lahko najdete preko strani Povezava se odpre v novem oknuCivil Mediation online directory (Spletni imenik za mediacijo v civilnih zadevah), ki nudi informacije o:

 • mediaciji,
 • storitvah,
 • stroških.

Spletni imenik za mediacijo v civilnih zadevah je v lasti ministrstva za pravosodje, ki ga tudi upravlja.  Ponudniki storitev mediacije, ki so vpisani v imenik, imajo akreditacijo sveta za mediacijo v civilnih zadevah (Civil Mediation Council).

Spletni imenik za družinsko mediacijo

Namen Povezava se odpre v novem oknuspletnega imenika za družinsko mediacijo (Family Mediation Online Directory) je pomagati strankam pri navezovanju stikov z mediatorji v njihovi bližini. Stranke, ki so Povezava se odpre v novem oknuupravičene do pravne pomoči (financirane iz javnih sredstev), lahko za več informacij o mediatorjih v njihovi bližini poleg tega pokličejo telefonsko številko za pravno svetovanje, ki jo zagotavlja Community Legal Advice, na Telefon: 0845 3454345 Besedilni telefon: 0845 6096677, Pošljite sporočilo: „legalaid“ in svoje ime na številko 80010.  Svetovanje se zagotavlja tudi preko Povezava se odpre v novem oknuspletne svetovalne storitve Community Legal Advice.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do spletnega imenika za mediacijo v civilnih zadevah, spletnega imenika za družinsko mediacijo in spletišča Community Legal Advice je brezplačen.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSpletni imenik za mediacijo v civilnih zadevah, Povezava se odpre v novem oknuspletni imenik za družinsko mediacijo, Povezava se odpre v novem oknupreverite, ali ste upravičeni do pravne pomočiPovezava se odpre v novem oknuCommunity Legal Advice,

Zadnja posodobitev: 20/04/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Severna Irska

Severna Irska trenutno nima podatkovne zbirke mediatorjev.

Kako najti mediatorja na Severnem Irskem

Severna Irska nima podatkovne zbirke mediatorjev. Vendar informacije o sistemih za reševanje sporov, ki jih je vzpostavilo Povezava se odpre v novem oknuOdvetniško združenje Severne Irske (Law Society of Northern Ireland), vsebujejo nekatere informacije o mediatorjih.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOdvetniško združenje Severne Irske (Law Society of Northern Ireland)

Zadnja posodobitev: 16/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči mediatorja - Škotska

Ta stran vam pomaga pri iskanju mediatorja na Škotskem.

Kako najti mediatorja na Škotskem

Škotska mreža za mediacijo (Scottish mediation network – SMN) upravlja Povezava se odpre v novem oknuŠkotski register mediatorjev, to je neodvisen register mediatorjev in storitev mediacije, ki izpolnjujejo minimalne standarde za izvajanje mediacije na Škotskem. Te standarde določi neodvisni Odbor za standarde (Standards Board), določajo pa minimalno raven usposabljanja, izkušenj in rednega poklicnega izobraževanja.

Spletna stran Povezava se odpre v novem oknupoiščite mediatorja Škotske mreže za mediacijo zagotavlja brezplačen dostop do informacij o mediatorjih vseh vrst. Mediatorji posodabljajo podatke o svojem usposabljanju, rednem poklicnem izobraževanju in strokovnih področjih na tej strani vsaj enkrat letno.

Eden od ciljev Škotskega registra mediatorjev je strankam zagotoviti strokovno kakovost mediatorjev, ki jih izberejo, in sicer z zagotovitvijo, da mediatorji izpolnjujejo minimalne standarde. Mediatorji, ki so vpisani v Škotski register mediatorjev, se lahko imenujejo „Scottish Mediation Registered Mediator“ in poleg svojega imena uporabljajo logotip Škotskega registra mediatorjev.

Urad Škotske mreže za mediacijo upravlja tudi službo za pomoč pri mediaciji (Scottish Mediation Helpline), ki ljudem nudi nasvete in informacije o mediaciji in dostopu do nje. Škotska mreža za mediacijo lahko prek te službe za pomoč vzpostavi mediacije s pomočjo skupine mediatorjev iz Škotskega registra mediatorjev ali pa ljudi napoti na ustrezno službo za mediacijo.

Škotska mreža za mediacijo prav tako podpira in spodbuja postopek mediacije pri pritožbah, povezanih z nacionalnim zdravstvenim sistemom na Škotskem – to delo financira škotska vlada. Dodatne informacije o mediaciji in dostopu do nje so na voljo na spletni strani Škotske mreže za mediacijo.

Škotska vlada je izdala tudi knjižico – Reševanje sporov brez sodišča („Resolving Disputes without Going to Court“) – ki vsebuje nasvete o mediaciji in drugih načinih alternativnega reševanja sporov. Knjižico si lahko naložite s spletne strani Povezava se odpre v novem oknuškotske vlade.

Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke mediatorjev je brezplačen.

Pri iskanju mediatorja storite naslednje:

na spletno stran vstopite s klikom na povezavo Povezava se odpre v novem oknuŠkotski register mediatorjev ali pa v iskalno vrstico vtipkajte naslov Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator. Nato sledite navodilom, da najdete mediatorja, ki vam najbolj ustreza.

Kontaktirajte Škotsko mrežo za mediacijo prek njene spletne strani, po pošti (18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK) ali po telefonu (+44 (0) 131 556 1221).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuŠkotska mreža za mediacijo,Povezava se odpre v novem oknu Škotski register mediatorjevPovezava se odpre v novem oknuknjižica škotske vlade

Zadnja posodobitev: 05/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.