Medlare

Österrike

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Österrike.

Innehåll inlagt av
Österrike

Hur hittar man en medlare i Österrike?

Österrikes federala justitieministerium har en förteckning över registrerade medlare som uppfyller de lagstadgade kraven.

En särskild webbplats har skapats och kan också nås genom Justitieministeriets webbplats.

På webbplatsen hittar du både allmän information och

 • en förteckning över medlare,
 • en förteckning över organisationer som utbildar medlare och
 • en förteckning över utbildningar.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Webbplatsen är tillgänglig för allmänheten och tillgången är kostnadsfri.

Hur hittar man en medlare i Österrike?

På webbplatsen kan du filtrera i förteckningen över medlare efter

 • namn,
 • postnummer,
 • delstat.

Du kan söka efter medlare med hjälp av följande kriterier:

 • för- och efternamn,
 • postnummer,
 • delstat,
 • land,
 • sakområde,
 • arbetsspråk.

Du kan också kombinera dessa sökkriterier.

Länkar

Medlare i Österrike

Senaste uppdatering: 08/09/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.