Medlare

Belgien

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Belgien.

Innehåll inlagt av
Belgien

Hur hittar man en medlare i Belgien?

Följande webbplatser kan användas för att hitta en medlare i Belgien:

avsnittet om medling på federala justitieministeriets webbplats hittar du information om följande:

 • Vad är medling?
 • Medlaren.
 • Hur går medlingen till?
 • Vad händer efter medlingen?
 • Kostnader för medling.
 • Länk till en broschyr om medling.
 • Adresser och länkar.

På federala medlingskommitténs webbplats hittar du information om följande:

 • Federala medlingskommittén.
 • Tvistlösning.
 • Medling.
 • Medlaren.
 • Lagar och regler.
 • Länkar, inklusive broschyrer om medling i familje-, social- eller civil- och handelsrättsliga ärenden.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja. Det kostar ingenting att söka i databasen.

Hur söker man efter en medlare i Belgien?

Du kan hitta en medlare i Belgien i medlarmatrikeln där du kan söka med kriterier:

 • Domkrets.
 • Verksamhetsområde.
 • Huruvida medlaren tar sig an rättshjälpsärenden.
 • Yrke.
 • Språk.
 • Namn.
 • Postnummer.

Länkar

Federala justitieministeriet

Medling: ett alternativ till domstol

Medlarmatrikeln

Senaste uppdatering: 18/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.