Medlare

Tyskland

Denna sida är en hjälp för den som söker en medlare i Tyskland.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Hur hittar jag en medlare i Tyskland?

Det finns ett antal yrkesorganisationer som hjälper dig som behöver anlita en medlare.

Länkar till en del av de större organisationerna finns i listan nedan, som inte är uttömmande:

På nätet finns dessutom privata, kommersiella listor över medlare, delvis med sökfunktion, t.ex.

(Det finns ingen garanti för att de länkade webbsidorna är fullständiga, korrekta eller aktuella.)

Deutsche Stiftung Mediation (Tyska medlingsstiftelsen) ger en bred överblick över medling i Tyskland, dels på sin hemsida: https://stiftung-mediation.de/, dels här: https://streit-ende.de/.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja.

Hur söker man efter en medlare i Tyskland?

Det går att söka efter medlare på namn, etableringsort, ämnesområde eller postnummer.

Länkar

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Bundesverband Mediation e.V.

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Deutscher Anwaltverein

mediator-finden.de

Mediatorbase

Senaste uppdatering: 17/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.