Medlare

Grekland

Här får du hjälp att hitta en medlare i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland

Hur hittar man en medlare i Grekland?

Förteckningar över medlare och utbildningsorganisationer för medlare, samt information om de tjänster som erbjuds, finns på justitieministeriets webbplats: Medling.

På konsumentombudsmannens webbplats finns information till allmänheten om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till ovannämnda webbplatser är kostnadsfri.

Länkar

Justitieministeriet

Konsumentombudsmannen

Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och social trygghet

Grekiskt centrum för medling och skiljeförfaranden

Senaste uppdatering: 16/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.