Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medlare

Grekland

Här får du hjälp med att hitta en medlare i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur hittar man en medlare i Grekland?

Information om hur man hittar en medlare återfinns i avsnittet om medling i Grekland.

Som anges där finns det förteckningar över godkända medlare och utbildningsorgan för medlare på den webbplats som tillhandahålls av justitieministeriet.

konsumentombudsmannens webbplats finns information om alternativ lösning av konsumenttvister.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till nämnda webbplatser är kostnadsfri.

Länkar

Justitieministeriet

Konsumentombudsmannen

Arbetsmarknadsministeriet

Greklands centrum för medling och skiljedom

Senaste uppdatering: 18/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.