Medlare

Grekland

Här får du hjälp att hitta en medlare i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland

Hur hittar man en medlare i Grekland?

Förteckningar över medlare och utbildningsorganisationer för medlare, samt information om de tjänster som erbjuds, finns på justitieministeriets webbplats: Medling.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till ovannämnda webbplatser är kostnadsfri.

Länkar

Justitieministeriet

Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och social trygghet

Grekiskt centrum för medling och skiljeförfaranden

Senaste uppdatering: 12/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.