Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till finska är dock redan färdig.
Swipe to change

Medlare

Nederländerna

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Nederländerna.

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur hittar man en medlare i Nederländerna?

Det finns flera (privata) register över medlare i Nederländerna. Det finns inga rättsliga bestämmelser som garanterar kvalitet. Ett större register är registret som förs av Nederländska medlarförbundet (Mediatorsfederatie Nederland, MfN). Dessutom finns ADR:s internationella register.

Medlarförbundet MfN tillhandahåller också opartisk information och kvalitetssäkring vad gäller medling och medlare i Nederländerna. Medlare som registrerats hos MfN är utbildade och kvalificerade att arbeta som medlare enligt förbundets medlingsregler (MfN-Mediationreglement). De har förbundit sig att tillämpa förbundets kvalitetssäkringssystem. Stiftelsen för medlarkvalitet (Stichting Kwaliteit Mediators) hanterar klagomål om medlare som tillhör Nederländska medlarförbundet.

Rättshjälpsnämnden (Raad voor Rechtsbijstand) har ett särskilt register över medlare som får åta sig rättshjälpsärenden.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur söker man efter en medlare i Nederländerna?

Du kan söka i registren med hjälp av olika sökkriterier. Du kan exempelvis söka efter en medlare som har specialiserad sakkunskap inom ett visst område, eller en medlare som är verksam i en viss region.

Länkar

Nederländska medlarförbundet

ADR:s register

Stiftelsen för medlarkvalitet

Rättshjälpsnämnden

Senaste uppdatering: 29/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.