Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Medlare

Polen

Här får du hjälp att hitta en medlare i Polen.

Innehåll inlagt av
Polen
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur hittar man en medlare i Polen?

Förteckningar över medlare finns vid regiondomstolarna. Ordföranden för den berörda regiondomstolen lägger till medlare på förteckningen eller stryker dem därifrån. Bland medlarna finns personer som är upptagna på förteckningar som upprättats av utbildningsanstalter och icke-statliga organisationer i enlighet med deras stadgeenliga uppgifter. På grund av fördelningen av befogenheter mellan regionala och centrala myndigheter går det inte att få tillgång till den centrala förteckningen över medlare.

På justitieministeriets webbplats om medling, som administreras i samarbete med det sociala rådet för alternativ konflikt- och tvistlösning, finns grundläggande information om regler, förfaranden och praktiska aspekter på medlingen i Polen.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen över medlare är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Polen?

Man bör använda de förteckningar som upprättats av regiondomstolarnas ordförande eller vända sig till medlarorganisationerna eller enskilda medlare. Information och kontaktuppgifter finns vanligen på de berörda domstolarnas, organisationernas eller medlarnas webbplatser.

Senaste uppdatering: 17/09/2014

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.