Medlare

Slovakien

Här får du hjälp att hitta en medlare i Slovakien.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Hur hittar man en medlare i Slovakien?

Den slovakiska databasen över medlare ägs och handhas av justitieministeriet och är bara tillgänglig på slovakiska.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till information om medlare och nedladdning av information är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Slovakien?

Gå till justitieministeriets webbplats.

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.