Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medlare

Spanien

I det här avsnittet får du hjälp med att hitta medlare i Spanien.

Innehåll inlagt av
Spanien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur hittar man en medlare i Spanien?

I lag 5/2012 om medling i tvistemål och handelsmål fastställs det att medlaren ska ha en akademisk examen eller en högre yrkesutbildning, och ha särskild medlingsutbildning. Man ska ha genomgått en eller flera särskilda kurser som ges av behöriga lärosäten som i sin tur ska vara godkända för medling i hela landet.

Några autonoma regioner kräver i sina lagar och utvecklingsförordningar en obligatorisk utbildning för att arbeta med medling på det familjerättsliga området. Normalt krävs akademisk grundexamen och utöver det en särskild medlingsutbildning med praktiskt inriktade kurser som omfattar mellan 100 till 300 timmar.

Särskilda medlingsutbildningar anordnas normalt vid universitet och av yrkesorganisationer, exempelvis psykologförbund och advokatsamfund.

Det finns inte något centralt register över medlare. Specialiserade medlare kan hittas på olika sätt:

  • Inom det straffrättsliga området måste parterna be domstolen att utse en medlare.
  • Inom det arbetsrättsliga området kan en medlare väljas ut från en lista över medlare som finns hos det berörda organet.
  • Inom det familjerättsliga området utses en medlare av det organ som samarbetar med domstolen, men parterna kan också vända sig till en behörig medlare.
  • Familjemedlare kan kontaktas via olika yrkesorganisationer som har ett register eller en förteckning. Det gäller exempelvis advokatsamfund, psykologförbund, socionomförbund och lärarorganisationer.

Hittills har det varit de autonoma regionerna som har givit yrkesorganisationerna i uppdrag att föra dessa förteckningar.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri i Spanien?

Det finns inget centralt register men tillgången till organisationernas förteckningar är gratis.

Så här hittar du en medlare i Spanien

Man kan vända sig till den berörda yrkesorganisationen för att få information om registrerade medlare.

Senaste uppdatering: 11/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.