Glosari i prijevodi

U ovom odjeljku nalazi se kratak pregled postojećih glosara i višejezičnih pojmovnika na europskoj razini.

Glosar je abecedni popis pojmova podijeljenih po pojedinim područjima popraćen definicijama tih pojmova. Ako se radi o dvojezičnom glosaru, pojmovi na jednom jeziku definirani su na drugom jeziku ili objašnjeni sinonimima ili bliskim sinonimima na drugom jeziku. Glosar može sadržavati i objašnjenja pojmova povezanih s određenim područjem istraživanja ili djelovanja. U području prava pojam „glosar” može se odnositi na dva različita alata: popis izraza s prijevodima za svaku zemlju i popis terminoloških definicija.

Glosari

IATE

IATE (Interaktivna terminologija za Europu) je višejezična terminološka baza koja se koristi pri prevođenju u institucijama Europske unije.

Sastoji se od tražilice za izraze i sintagme koji se koriste u svim područjima djelovanja Europske unije. Za pravilno korištenje te tražilice potrebno je stručno poznavanje ciljnog jezika. Riječ je o vrlo korisnom alatu za profesionalne prevoditelje koji nije u potpunosti prikladan za javnost, sudska tijela ili pravne stručnjake. Stoga prijevode izraza i sintagmi unose sami prevoditelji u cilju stvaranja novih unosa ili dopunjavanja postojećih. Prijedlozi prijevoda dostupni su na nekoliko službenih jezika Europske unije, ali ne na svima.

Pristup toj bazi podataka besplatan je.

Rječnik sinonima

EU Vocabularies

Na internetskim stranicama EU Vocabularies dostupni su rječnici kojima upravljaju institucije i tijela EU-a. Oni uključuju kontrolirane rječnike, sheme, ontologije, modele podataka itd. U okviru inicijative EU-a za otvorene podatke omogućuje se slobodan pristup svim sadržajima internetskih stranica EU Vocabularies.

Taj je pojmovnik dostupan na 23 službena jezika Europske unije.

KOMPARATIVNI VIŠEJEZIČNI PRAVNI RJEČNIK (VJM)

VJM je zbirka višejezičnih terminoloških zapisa iz višestrukih sustava (24 jezika i 30 pravnih sustava EU-a) koja je rezultat sveobuhvatnog istraživačkog rada pravnika lingvista sa Suda Europske unije u području komparativnog prava.

Terminološki zapisi u VJM-u sadržavaju detaljne informacije kao što su definicije (prilagođene svakom pravnom sustavu), napomene o komparativnom pravu, pravne reference (zakonodavstvo, sudska praksa, doktrina nacionalnih pravnih sustava, pravnog sustava EU-a i međunarodnog pravnog sustava), različite oznake koncepta (na istom jeziku, a ponekad i različitom ovisno o pravnom sustavu), jasno navođenje podrijetla pojma (funkcionalni ekvivalent ili formulacija – perifraza), upozorenja (lažni prijatelji u području prava, rizik od zabune, zastarjeli pojmovi), usporedbe koncepata iz kojih su vidljive semantičke veze itd.

VJM trenutačno sadržava oko 1 400 terminoloških zapisa: 250 u području imigracijskog prava (prava stranaca), 450 u području obiteljskog prava, 420 u području kaznenog prava (oko polovina njih se preispituje) i oko 280 zapisa u drugim područjima. Svi zapisi dostupni su u okviru terminološke baze IATE.

Tim se rječnikom može koristiti svatko tko želi razumjeti neki koncept (građani, pravni stručnjaci, studenti, lingvisti, terminolozi, prevoditelji). Može biti koristan i pri prevođenju i izradi tekstova.

Više informacija o projektu:

Za više informacija obratite se timu na Sudu Europske unije koji je zadužen za projekt.

Posljednji put ažurirano: 30/12/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.