Glosszáriumok és fordítások

Ez a rész a meglévő és európai szintű glosszáriumokról és többnyelvű tezauruszokról nyújt rövid áttekintést.

A glosszárium egy bizonyos szakterülethez tartozó és meghatározásokkal ellátott fogalmak betűrendbe szedett jegyzéke. A kétnyelvű glosszárium esetében az egyik nyelven megadott fogalmat a másik nyelven íródott definícióval, vagy más nyelvű szinonimákkal vagy közeli szinonimákkal látják el. A glosszárium értelmezhető egy bizonyos szak- vagy tevékenységi területen releváns fogalmak magyarázatait tartalmazó gyűjteményként. Jogi környezetben a glosszárium terminus pedig a következő két eszközre utalhat: egyrészt a minden ország számára fordítással ellátott kifejezések listájára; másrészt pedig a terminológia célzatú meghatározások jegyzékére.

Glosszáriumok

IATE

IATE (InterActive Terminology for Europe; Európai interaktív terminológia) egy többnyelvű terminológiai adatbázis, amelyet az uniós intézményeken belül fordításokhoz használnak.

Az adatbázis egy az Európai Unió valamennyi tevékenységi területén használatos fogalmak és kifejezések lekérdezésére alkalmas keresőmotorból áll. Megfelelő használatához a célnyelv leginkább szakmai szintű ismerete szükséges. Kiváltképp hasznos eszköz a hivatásos fordítók számára, azonban nem felel meg teljes mértékben a nagyközönség, az igazságügyi hatóságok, és a jogi szakmabeliek igényeinek. Így a fogalmak és kifejezések fordítását maguk a fordítók viszik be az adatbázisba, hogy új hivatkozásokat hozzanak létre, vagy kiegészítsék a már meglévőket. A fordítási javaslatok számos – de nem az összes – uniós nyelven elérhetőek.

Az adatbázis ingyenesen hozzáférhető.

Szinonimák szótára

EU Vocabularies

Az EU Vocabularies honlap az uniós intézmények és szervek által kezelt szótárakhoz nyújt hozzáférést. Ezek közé tartoznak az ellenőrzött szótárak, a sémák, az ontológiák, az adatmodellek stb. Az adatokhoz való nyílt hozzáférésre irányuló uniós kezdeményezés részeként az EU Vocabularies oldal teljes tartalma ingyenes elérhető a nyilvánosság számára.

A tezaurusz az Unió 23 hivatalos nyelvén elérhető.

TÖBBNYELVŰ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI SZÓTÁR (VJM)

A többnyelvű összehasonlító jogi szótár az Európai Unió Bíróságának jogász-nyelvészei által végzett összehasonlító jogi kutatás eredményeként létrejött gyűjtemény, amely számos nemzeti jogrendszerből vett, többnyelvű terminológiai bejegyzéseket tartalmaz (24 nyelv és 30 jogrendszer).

A jogi szótár terminológiai bejegyzései nagyon részletes információkat tartalmaznak, többek között (az egyes jogrendszerekhez igazított) meghatározásokat, összehasonlító jogi megjegyzéseket, jogi hivatkozásokat (jogalkotás, ítélkezési gyakorlat, nemzeti, uniós és nemzetközi jogrendszerek szakirodalma), az egyes fogalmak eltérő meghatározásait (ugyanazon a nyelven és időnként a jogrendszertől függőn eltérő módon), a terminus eredetének egyértelmű feltüntetését (egyenértékű kifejezés vagy megfogalmazás – átfogalmazás), figyelmeztetéseket (jogi hamis barátok, a félrevezethetőség kockázata, elavult terminusok), a fogalmak közötti szemantikai kapcsolatokat átláthatóvá tevő családfákat stb.

A többnyelvű összehasonlító jogi szótár jelenleg körülbelül 1400 terminológiai bejegyzést tartalmaz: 250 idegenjogi (külföldiek jogaival kapcsolatos), 450 családjogi, 420 büntetőjogi (amelynek fele felülvizsgálat tárgyát képezi) és körülbelül 280 más témájú bejegyzést. Minden bejegyzés elérhető a IATE terminológiai adatbázison keresztül.

Ezt a szótárat bárki (polgárok, jogi szakemberek, diákok, nyelvészek, terminológusok, fordítók) használhatja, aki egy fogalomra kíváncsi. Ezen kívül hasznos lehet fordítási és szövegalkotási célokra is.

További információk a projektről:

Bővebb információért forduljon az Európai Unió Bíróságának projektfelelős csapatához.

Utolsó frissítés: 30/12/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.