Glossaria en vertalingen

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van bestaande woordenlijsten (glossaria) en meertalige ‘thesauri’ op Europees niveau.

Een ‘glossarium’ is een alfabetisch geordende lijst van termen die in een bepaald kennisdomein worden gebruikt, met bijbehorende definities. Er zijn ook tweetalige woordenlijsten, waarin termen in de ene taal worden uitgelegd in de andere taal, of waarin (bijna-)synoniemen van de termen in een andere taal worden gegeven. Een glossarium kan worden gezien als een verzameling met uitlegging van begrippen die van belang zijn voor een bepaald kennis- of handelingsdomein. In het domein recht zijn er twee soorten ‘glossaria’: het kan gaan om een lijst uitdrukkingen met vertalingen voor alle betreffende landen, en het kan ook gaan om een terminologielijst met definities.

Glossaria

IATE

IATE (InterActive Terminology for Europe) is een meertalige terminologiedatabank, die binnen de Europese instellingen wordt gebruikt voor vertalingen.

De databank biedt een zoekmachine voor uitdrukkingen en begrippen die op alle mogelijke gebieden van de EU-activiteiten worden gebruikt. Voor een correct gebruik is een grondige kennis van de doeltaal vereist. Het is een zeer nuttig hulpmiddel voor professionele vertalers, maar minder geschikt voor het algemene publiek, gerechtelijke autoriteiten en beoefenaars van juridische beroepen. De vertalingen van uitdrukkingen en begrippen worden door de vertalers zelf ingevoerd en zo kunnen ze nieuwe ingangen (lemma's) creëren of bestaande aanvullen. Voor verschillende, maar niet noodzakelijkerwijs alle, officiële talen van de Europese Unie worden mogelijke vertalingen voorgesteld.

Deze gegevensbank is gratis toegankelijk.

Synoniemenwoordenboek

EU-woordenschat

De website 'EU-woordenschat' biedt toegang tot woordenlijsten die worden beheerd door de EU-instellingen en -organen. Dit omvat gecontroleerde woordenlijsten, schema’s, ontologieën, datamodellen enz. Als onderdeel van het EU-initiatief voor open data biedt de website ‘EU-woordenschat’ het publiek gratis toegang tot al haar inhoud.

De thesaurus bestaat in 23 officiële talen van de Europese Unie.

VERGELIJKEND MEERTALIG JURIDISCH VOCABULARIUM (VJM)

VJM is een verzameling van meertalige terminologiebestanden uit meerdere nationale rechtsstelsels (24 talen en 30 rechtsstelsels) en is het resultaat van uitgebreid rechtsvergelijkend onderzoek door juristen-vertalers van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De terminologiebestanden van VJM bevatten zeer gedetailleerde informatie, zoals definities (aangepast aan elk rechtsstelsel), nota’s over rechtsvergelijking, juridische verwijzingen (wetgeving, jurisprudentie en doctrine van de nationale, internationale en EU-rechtsstelsels), de verschillende benamingen van een concept (in dezelfde taal en soms verschillend afhankelijk van het betrokken rechtsstelsel), een duidelijke verwijzing naar de oorsprong van een term (functioneel equivalent of een formulering - parafrase), waarschuwingen (valse juridische vrienden, gevaar voor verwarring, verouderde termen), conceptbomen die het mogelijk maken de semantische relaties tussen concepten in een oogopslag te zien enz.

VJM bevat momenteel ongeveer 1 400 terminologiebestanden: 250 op het gebied van het immigratierecht (vreemdelingenrecht), 450 op het gebied van het familierecht, 420 op het gebied van het strafrecht (ongeveer de helft van die bestanden wordt momenteel gereviseerd) en ongeveer 280 op andere gebieden. Alle gegevensbestanden zijn beschikbaar in de terminologiedatabank IATE.

Dit vocabularium kan door iedereen worden gebruikt (burgers, beoefenaars van juridische beroepen, studenten, linguïsten, terminologen, vertalers) die een concept wil begrijpen. Het kan ook nuttig zijn voor het vertalen en opstellen van teksten.

Meer informatie over het project:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team dat verantwoordelijk is voor het project bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Laatste update: 30/12/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.