Glosare de termeni și traduceri

Prezenta secțiune oferă o imagine de ansamblu succintă asupra glosarelor și a „tezaurului” multilingv care există la nivel european.

Un „glosar” este o listă alfabetică de termeni dintr-un anumit domeniu de cunoaștere, însoțită de definițiile acestor termeni. În cazul unui glosar bilingv, termenii dintr-o limbă sunt definiți într-o a doua limbă sau sunt explicați prin sinonime sau cvasisinonime într-o altă limbă. Un glosar poate fi înțeles ca o listă de explicații ale unor concepte relevante pentru un anumit domeniu de studiu sau de activitate. În domeniul dreptului, termenul „glosar” se poate referi la două instrumente diferite: fie o listă de termeni și traducerea lor într-o anumită țară, fie o listă de definiții terminologice.

Glosare

IATE

IATE (InterActive Terminology for Europe - Terminologie Interactivă pentru Europa) este o bază de date terminologice multilingvă utilizată pentru traduceri în cadrul instituțiilor europene.

IATE este un motor de căutare pentru expresii și formulări utilizate în toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Pentru a fi utilizată în mod corespunzător, IATE necesită o cunoaștere aprofundată a limbii-țintă. IATE este un instrument foarte util pentru traducătorii profesioniști, fiind însă adaptată într-o mai mică măsură nevoilor publicului larg, ale autorităților judiciare sau ale practicienilor în domeniul dreptului. În consecință, traducerile expresiilor și ale formulărilor sunt introduse chiar de către traducători, pentru a crea referințe noi sau pentru a le completa pe cele existente. Se propun sugestii de traduceri în mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene, dar nu în toate aceste limbi.

Accesul la această bază de date este gratuit.

Dicționar de sinonime

EU Vocabularies

Site-ul web EU Vocabularies oferă acces la glosarele de termeni gestionate de instituțiile și organismele UE, inclusiv la vocabulare controlate, scheme, ontologii, modele de date etc. Înscriindu-se în cadrul inițiativei UE privind datele deschise, site-ul web EU Vocabularies oferă acces public gratuit la întregul său conținut.

Acest tezaur este disponibil în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

VOCABULARUL JURIDIC MULTILINGV COMPARAT (VJM)

VJM este o colecție de fișe terminologice multilingve referitoare la o serie de sisteme juridice naționale (24 de limbi și 30 de sisteme juridice), care este rezultatul amplei activități de cercetare privind dreptul comparat efectuate de juriștii-lingviști ai Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Fișele terminologice din cadrul VJM conțin informații foarte detaliate, cum ar fi definiții (adaptate fiecărui sistem juridic), note privind dreptul comparat, referințe juridice (legislație, jurisprudență, doctrina sistemelor juridice naționale, precum și doctrina sistemului juridic al UE și a sistemului juridic internațional), diferitele denumiri ale unui concept (în aceeași limbă și uneori în limbi diferite, în funcție de sistemul juridic), indicarea clară a originii unui termen (echivalent funcțional sau formulare echivalentă - parafrază), avertizări [termeni juridici înșelători („false friends”), riscul de confuzie, termeni depășiți], câmpuri semantice care permit identificarea imediată a relației semantice dintre concepte etc.

În prezent, VJM conține aproximativ 1 400 de fișe terminologice: 250 în domeniul legislației privind regimul străinilor (drepturile străinilor), 450 în domeniul dreptului familiei, 420 în domeniul dreptului penal (aproximativ jumătate din intrările din domeniul dreptului penal sunt în curs de examinare) și aproximativ 280 de intrări în alte domenii. Toate fișele sunt disponibile prin intermediul bazei de date terminologice IATE.

VJM poate fi utilizat de orice persoană (cetățean, practician în domeniul dreptului, student, lingvist, terminolog, traducător) care dorește să înțeleagă un concept. De asemenea, VJM poate fi util în scopuri de traducere și redactare.

Informații suplimentare despre acest proiect:

Dacă doriți să obțineți mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa care se ocupă de acest proiect în cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Ultima actualizare: 30/12/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.