EU:n oikeuskäytäntö

Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöä on sovellettava kaikissa jäsenvaltioiden kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa tuomioistuimissa, mutta Euroopan unionin tuomioistuin huolehtii siitä, että EU:n lainsäädännön tulkitseminen ja soveltaminen on kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaista. Tästä syystä EU:n oikeuskäytäntö muodostuu pääasiassa Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuista.

Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluu kaksi tuomioistuinta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin (toiminta käynnistetty vuonna 1988).

Euroopan unionin tuomioistuin on Euroopan unionin korkein lainkäyttöelin, ja yhdessä jäsenvaltioiden tuomioistuinten kanssa se huolehtii, että Euroopan unionin lainsäädäntöä sovelletaan ja tulkitaan yhtenäisellä tavalla. Euroopan unionin tuomioistuin on monikielinen toimielin, jossa asiat voidaan käsitellä millä hyvänsä Euroopan unionin virallisella kielellä. Tuomioistuimelta edellytetään, että se levittää oikeuskäytäntöään kaikkialle jäsenvaltioihin.

Perustamisensa jälkeen Euroopan unionin tuomioistuimen kaksi tuomioistuinta ovat antaneet noin 38 000 tuomiota.

Oikeuskäytäntö on ollut vuodesta 1997 lähtien saatavana tuomioistuimen verkkosivustolla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tietokanta sisältää tuomiot kokonaisuudessaan, tuomioistuimen lausunnot, julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja EU:n tuomioistuinten määräykset. Tietokannassa voi tehdä hakuja mm. asian numeron, päivämäärän, osapuolten nimien ja tekstissä olevien sanojen perusteella. Tietokanta sisältää myös tiivistelmiä ratkaisuista, tietoa tuomioistuinten pöytäkirjoissa julkaisemattomista ratkaisuista sekä Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja ilmoituksia.

Muita hyödyllisiä oikeuskäytäntötietokantoja ovat seuraavat:

  • EUR-Lex, Euroopan unionin lainsäädäntötietokanta, joka sisältää EU:n oikeuskäytäntöä kaikilla EU:n virallisilla kielillä, myös 17.6.1997 edeltävältä ajalta.
  • Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien ja ylimpien hallintotuomioistuinten yhdistyksen ylläpitämä JURIFAST, joka sisältää Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuja ja jäsenvaltioiden tuomioistuinten esittämiä ennakkoratkaisukysymyksiä. Tietokanta on käytössä englanniksi ja ranskaksi.
  • JURE, Euroopan komission laatima tietokanta, jossa on esimerkkejä oikeuskäytännöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tai asioissa, joissa tuomioita tunnustetaan ja pannaan täytäntöön muussa kuin tuomion antamisvaltiossa. Tietokanta sisältää myös eräitä yleissopimuksia (esimerkiksi vuoden 1968 Brysselin yleissopimusta ja vuoden 1988 Luganon yleissopimusta) koskevaa oikeuskäytäntöä sekä EU:n ja jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöä.
Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.