Uniós ítélkezési gyakorlat

Míg az Európai Unió (EU) jogát a tagállamok minden bíróságának (legyen az nemzeti, regionális vagy helyi bíróság) alkalmaznia kell, az Európai Bíróság biztosítja, hogy az uniós jog értelmezését és alkalmazását minden tagállamban tiszteletben tartsák, és hogy azt egyformán értelmezzék. Így az uniós ítélkezési gyakorlatot főként az Európai Bíróság alakítja.

Az Európai Bíróság két bíróságból áll: A Bíróságból és az (1988-ban létrehozott) Törvényszékből.

A Bíróság alkotja az Európai Unió igazságszolgáltatási szervét, és a tagállami bíróságokkal és törvényszékekkel együttműködve biztosítja az Európai Unió jogának egységes alkalmazását és értelmezését. Többnyelvű intézmény, mivel egy-egy eljárás nyelve az Európai Unió bármely hivatalos nyelve lehet. A Bíróságnak biztosítania kell ítélkezési gyakorlatának terjesztését a tagállamokban.

Megalapítása óta az Európai Bíróság két bírósága nagyjából 38 000 ítéletet hozott.

1997 óta az ítélkezési gyakorlat az EU minden hivatalos nyelvén elérhető a bíróság honlapján. Adatbázisa tartalmazza az ítéleteknek, a Bíróság véleményeinek, a főtanácsnoki indítványoknak és az uniós bíróságok végzéseinek a teljes szövegét. Az adatbázisban ügyszám, dátum, a felek neve, a szövegben található kulcsszavak stb. alapján lehet keresni. Az adatbázis továbbá összefoglalókat tartalmaz a határozatokról, tájékoztatást a határozatok tárában közzé nem tett határozatokról, valamint tartalmazza az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményeket.

Az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos egyéb fontos adatbázisok:

  • EUR-Lex, az Európai Unió jogi adatbázisa: uniós ítélkezési gyakorlat az EU minden hivatalos nyelvén, ideértve az 1997. június 17. előtti időszak ítélkezési gyakorlatát is.
  • JURIFAST, az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságainak Szövetsége (ACA Europe) oldala, amely az Európai Bíróság által meghozott előzetes döntéseket és a tagállami bíróságok által előzetes döntéshozatalra előterjesztett megfelelő kérdéseket tartalmazza (ez az adatbázis angol és francia nyelven működik).
  • JURE, az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságra, valamint a határozatoknak a meghozataluk államától eltérő államban való elismerésére és végrehajtására vonatkozó ítélkezési gyakorlatot tartalmazza. Ide tartozik az alkalmazandó nemzetközi egyezményekkel (vagyis az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény és az 1988. évi Luganói Egyezmény) kapcsolatos, valamint az uniós és a tagállami ítélkezési gyakorlat is.
Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.