ES teismų praktika

Europos Sąjungos (ES) teisę privalo taikyti bet kuris valstybių narių teismas (nacionalinis, regioninis ar vietos teismas), o Europos Teisingumo Teismas užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose valstybėse narėse. Taigi ES teismų praktiką iš esmės kuria Europos Teisingumo Teismas.

Europos Teisingumo teismą sudaro trys teismai: Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas (įsteigtas 1988 m.).

Teismas – Europos Sąjungos teisminė institucija, kuri, bendradarbiaudama su valstybių narių teismais ir tribunolais, užtikrina, kad Europos Sąjungos teisė būtų taikoma ir vienodai aiškinama. Tai daugiakalbė įstaiga, kadangi bylos kalba gali būti bet kuri iš oficialių Europos Sąjungos kalbų. Teismas privalo užtikrinti, kad jo teismų praktika būtų skleidžiama visose valstybėse narėse.

Nuo dviejų Europos Teisingumo Teismo teismų įkūrimo šie paskelbė maždaug 38 000 sprendimų.

Nuo 1997 m. teismų praktika skelbiama visomis ES oficialiomis kalbomis teismo interneto svetainėje. Jos duomenų bazėje pateikiamas visas sprendimų, teismo išvadų, generalinio advokato išvadų ir ES teismų nutarčių tekstas. Informacijos duomenų bazėje galima ieškoti pagal bylos numerį, datą, šalių pavadinimą, raktinius žodžius ir t. t. Be to, duomenų bazėje pateikiamos sprendimų santraukos, informacija apie teismo sprendimų rinkiniuose nepaskelbtus sprendimus ir pranešimai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kitos svarbios teismų praktikos duomenų bazės:

  • EUR-Lex, Europos Sąjungos teisės aktų duomenų bazė: ES teismų praktika visomis ES oficialiomis kalbomis, taip pat teismų praktika iki 1997 m. birželio 17 d.
  • JURIFAST, Europos Sąjungos valstybės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacijos („ACA Europe“) duomenų bazė, kurioje skelbiami Europos Teisingumo teismo prejudiciniai sprendimai ir aktualūs valstybių narių teismų prejudiciniai klausimai (ši duomenų bazė veikia anglų ir prancūzų kalbomis).
  • JURE, Europos Komisijos sukurta svetainė, kurioje skelbiama teismų praktika dėl jurisdikcijos civilinėse ir komercinėse bylose ir dėl teismo sprendimų pripažinimo bei vykdymo kitoje valstybėje, nei buvo priimtas teismo sprendimas. Čia skelbiama ir teismų praktika dėl svarbių tarptautinių konvencijų (t. y. 1968 m. Briuselio konvencijos, 1988 m. Lugano konvencijos) bei ES ir valstybių narių teismų praktika.
Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.