Κατάρτιση επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης

Η κατάρτιση των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στο ουσιαστικά και δικονομικό δίκαιο της ΕΕ είναι σημαντική για την προαγωγή της αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας.

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Δίνεται προτεραιότητα στους αρμόδιους για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστές και εισαγγελείς, αλλά η ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση έχει ουσιώδη σημασία και για άλλους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους, τους νομικούς συμβούλους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους συμβολαιογράφους και τους διαμεσολαβητές.