Õiguspraktikute koolitus

ELi materiaal- ja menetlusõiguse praktikute koolitus on oluline tõhusa piiriülese koostöö edendamiseks.

Näita rohkemNäita vähem

Esmatähtsaks peetakse Euroopa Liidu õigusnormide täitmise tagamise eest vastutavate kohtunike ja prokuröride koolitamist, kuid õigusalane koolitus on oluline ka teiste õigusala töötajate jaoks, nagu näiteks kohtutöötajad, advokaadid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, notarid ja vahendajad.