Oikeusalan ammattilaisten koulutus

Oikeusalan toimijoiden perehdyttäminen Euroopan unionin aineelliseen oikeuteen ja prosessioikeuteen on tärkeää, jotta voidaan edistää tehokasta rajat ylittävää yhteistyötä.

Näytä enemmänNäytä vähemmän

Etusijalla ovat tuomarit ja syyttäjät, jotka vastaavat unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta, mutta eurooppalainen oikeusalan koulutus on välttämätöntä myös muille oikeusalan ammattilaisille, kuten tuomioistuinten henkilöstölle, lakimiehille, haaste- ja ulosottomiehille, notaareille ja sovittelijoille.