Tieslietu speciālistu apmācība

Praktizējošo juristu mācības par ES materiālo tiesību un procesuālo tiesību normām ir svarīgs līdzeklis, ar ko iespējams palielināt pārrobežu sadarbības efektivitāti.

Rādīt vairākRādīt mazāk

Eiropas tiesiskās apmācības svarīgākā mērķauditorija ir tiesneši un prokurori, kuri ir atbildīgi par Eiropas Savienības tiesību aktu izpildes nodrošināšanu, tomēr tā ir būtiski svarīga arī citiem praktizējošiem juristiem, piemēram, tiesu iestāžu darbiniekiem, advokātiem, juriskonsultiem, tiesu izpildītājiem, notāriem un mediatoriem.