Taħriġ tal-professjonisti tal-ġustizzja

It-taħriġ tal-ġuristi fil-leġiżlazzjoni sostantiva u proċedurali tal-UE huwa importanti biex titmexxa ’l quddiem kooperazzjoni transfruntiera effiċjenti.

Uri aktarUri inqas

Tingħata prijorità lill-imħallfin u lill-prosekuturi responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, iżda t-taħriġ ġudizzjarju Ewropew huwa wkoll essenzjali għal ġuristi oħrajn, bħall-persunal tal-qorti, l-avukati, is-solicitors (avukati li ma jipprattikawx il-qorti), il-marixxalli tal-qorti, in-nutara u l-medjaturi.