Opleiding van juridische professionals

De opleiding van beoefenaars van juridische beroepen in materiële en procedurele EU-wetgeving is belangrijk ter bevordering van efficiënte grensoverschrijdende samenwerking.

MeerMinder

Prioriteit wordt gegeven aan rechters en openbaar aanklagers die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het EU‑recht, maar de Europese justitiële opleiding is ook van cruciaal belang voor andere beoefenaars van juridische beroepen, zoals gerechtelijk personeel, advocaten, deurwaarders, notarissen en bemiddelaars/mediators.