Formarea profesioniștilor din domeniul justiției

Formarea practicienilor din domeniul dreptului pe teme legate de dreptul material și procedural al UE este importantă pentru promovarea unei cooperări transfrontaliere eficace.

Mai multMai puțin

Se acordă prioritate judecătorilor și procurorilor responsabili de asigurarea respectării dreptului Uniunii Europene, însă formarea judiciară europeană este esențială și pentru ceilalți practicieni din domeniul dreptului, cum ar fi personalul instanțelor, juriști, avocați, executori judecătorești, notari și mediatori.