Odborná príprava odborníkov z oblasti justície

Odborná príprava odborníkov v oblasti práva týkajúca sa hmotného a procesného práva EÚ je dôležitá pre podporu účinnej cezhraničnej spolupráce.

Zobraziť viacZobraziť menej

Prednostne sú vzdelávaní sudcovia a prokurátori, ktorí sú zodpovední za presadzovanie práva Európskej únie, ale európska odborná justičná príprava je nevyhnutná aj pre ostatných odborníkov pracujúcich v oblasti práva, napríklad pre súdnych úradníkov, právnych poradcov, advokátov, súdnych exekútorov, notárov či mediátorov.