Utbildning av rättstillämpare

Fortbildning av rättstillämpare i EU:s materiella rätt och processrätt är viktig för att skapa effektivt, gränsöverskridande samarbete.

Visa merVisa mindre

Förtur ges till domare och åklagare som ansvarar för tillämpningen av EU-rätten, men utbildningen är också viktig för andra rättstillämpare, exempelvis domstolspersonal, advokater, exekutionstjänstemän, notarier och medlare.